Carregant...

Sobre l'activitat


TAULA 1

Parlem d'antipsicòtics; riscos i beneficis del seu ús: Focus en el seu perfil de seguretat

L'ús d'antipsicòtics, especialment els de segona generació, s'ha estès a la pràctica clínica, més enllà de la seva indicació principal que seria el tractament de pacients amb esquizofrènia. En l'actualitat, diferents antipsicòtics es prescriuen dins i fora d'indicació en pacients amb trastorns bipolar, depressió unipolar, demència o fins i tot ansietat o insomni. Aquest ús ha suscitat certa controvèrsia atès que als dubtes que podria generar la seva efectivitat s'afegeixen les preocupació sobre el seu perfil de seguretat i d'efectes secundaris. Aprofundir en aquests aspectes és essencial de cara a realitzar un maneig eficient i segur d'aquest fàrmacs.

TAULA 2

Novetats en el tractament de la insuficiència cardíaca

La insuficiència cardíaca és una patologia prevalent en atenció primària. Durant els últims anys el seu maneig ha canviat i és indiscutible que l’evolució dels pacients ha millorat de forma notable. Diversos tractaments s’han mostrat eficaces per retardar la progressió de la malaltia, millorar la qualitat de vida, la capacitat d'esforç i perllongar la supervivència dels pacients. En aquesta taula és revisaran les evidències disponibles sobre els principals grups farmacològics utilitzats en el tractament de la malaltia, en les seves diverses formes, amb l’objectiu d’ajudar als professionals de l’atenció primària a prendre les millors decisions terapèutiques en la pràctica diària.

TAULA 3

Vitamina D: a qui, quan i com

En els últims anys han proliferat els d’estudis que relacionen la deficiència de vitamina D amb diferents patologies i s’ha suggerit que els beneficis del seu tractament podien ampliar-se més enllà de les malalties òssies. Tot i que les evidències disponibles no són concloents, la determinació de vitamina D s’ha incrementat de manera exponencial (als laboratoris de l’ICS s’ha triplicat el nombre de proves de vitamina D realitzades en els darrers 5 anys) amb un increment paral·lel en les prescripcions de suplements. A la taula s’abordarà l’ús raonable de les proves i de la prescripció racional de vitamina D a la població atesa a l’atenció primària.

TAULA 4 - Píndoles terapèutiques

Tractament de la diabetis: tractem pacients o analítiques?

La diabetis mellitus tipus 2 és una malaltia relacionada amb l’envelliment i la seva prevalença augment amb l’edat. Al nostre entorn , més d’un terç dels diabètics tenen més 75 anys. Aquests pacients de més edat, també tenen més comorbiditats que, juntament amb la fragilitat, augmenten el risc d’efectes adversos del fàrmacs antidiabètics. Per això, es recomana individualitzar els objectius de control, tot enfocant el tractament amb hipoglucemiants des del prisma de la qualitat de vida i la funcionalitat del pacient i la seguretat dels medicaments.

Càrrega colinèrgica: Pensem-hi!

Els medicaments anticolinèrgics son habitualment prescrits a la pràctica clínica per diferents trastorns com la MPOC, la malaltia de Parkinson o la bufeta hiperactiva. En el darrers anys varis estudis han evidenciat que en la gent gran els medicaments amb activitat anticolinèrgica, a més dels efectes adversos ja coneguts, incrementen el risc de deteriorament cognitiu, caigudes i la mortalitat. Això ha provocat que actualment augmenti la preocupació pel potencial dany que aquests medicaments poden tenir sobre els pacients d’edat avançada i especialment sobre els que presenten multimorbilitats ja que la combinació de tractaments amb activitat anticolinèrgica té efectes acumulatius. Actualment s’estima que a Catalunya hi ha més de 270.000 ancians que tenen prescrit al menys un medicament amb activitat anticolinèrgica. Què podem fer per millorar l’ús d’aquest medicament i la seguretat dels pacients? Pensem-hi!

Aspectes pràctics del maneig dels inhibidors de clíniques per al tractament del càncer de mama

El càncer de mama és el tipus més comú entre les dones als països desenvolupats. Una proporció elevada expressen receptors hormonals, i per tant, han de rebre tractament endocrí en alguna etapa de la seva evolució. Tanmateix, un percentatge significatiu han de rebre quimioteràpia posteriorment. Noves opcions terapèutiques, como el tractament combinat amb fàrmacs inhibidors de les ciclines CDK 4 i 6, cerquen revertir la resistència del càncer a la teràpia endocrina i ajornar, tant com sigui possible, l’administració de quimioteràpia. L’objectiu d’aquesta taula és informar sobre les implicacions clíniques de l’ús d’aquests fàrmacs, amb un enfocament pràctic sobre els aspectes farmacològics més rellevants (dosi, combinacions, efectes adversos, interaccions, etc.) que els professionals sanitaris d’atenció primària amb de tenir en compte.

Tractament amb antibiòtics: millor pautes curtes o llargues?

Els antibiòtics són uns medicaments d’ús habitual en la consulta d’atenció primària. De fet és tan freqüent i sovint massa perllongat, que ja s’ha alertat de forma reiterada sobre la progressió de resistències bacterianes. Però no sempre més antibiòtic és millor i diversos estudis indiquen que es poden obtenir resultats clínics similars en el tractament de algunes malalties infeccioses amb pautes curtes. Tanmateix, ja hi han iniciatives, con l’estudi stop-ab que avaluen la seguretat de la discontinuació del tractament antibiòtic quan el metge considera que el pacient no necessita que el segueixi prenent.Programa

 Girona (24 de maig de 2018)

 Barcelona (28 de maig de 2018)   Matí -  Tarda

 Tarragona (8 de juny de 2018)

 Manresa (19 de juny de 2018)

 Lleida (3 de juliol de 2018)

Participa amb l’etiqueta: #ActualitzacióTerapèutica @camfic @salutcat

group-icon

750 Participants

session-icon

30 Ponents

hours-icon

5 Hores

Comitè


trainer 2  Roser Vallès Fernández

trainer 2  Corinne Zara Yahni

trainer 2  Núria Escoda Geli

trainer 2  Nerea Fernandez López

trainer 2  Maite Perez Rodríguez

trainer 2  Pilar López Calahorra

trainer 2  Sonia Moreno Lucas

trainer 2  Francisco Martín Lujan

trainer 2  Thais de Pando Navarro

trainer 2  Caridad Pontes Garcia

trainer 2  Joan Lozano Fernández